تهران_ خیابان ستارخان_ نرسیده به خیابان باقرخان_ کوچه آفرند_ بعد از تقاطع فرزین _ پلاک 22 طبقه سوم تهران_ خیابان ستارخان_ نرسیده به خیابان باقرخان_ کوچه آفرند_ بعد از تقاطع فرزین _ پلاک 22 طبقه سوم
تلفن همراه مدیریت : 09121259904 - 09123005619       تلفن ثابت : 65534604 - 021     تلفن همراه مدیریت  : 09121259904 - 09123005619
         تلفن ثابت :65519359
- 65534604 - 021

قیمت علائم تجهیزات ترافیکی

از 
چه می دانید ؟
قیمت علائم تجهیزات ترافیکی
 
برای مشاهده انواع علائم و تجهیزات ترافیکی کلیک کنید. 

تولید کننده تجهیزات ترافیکی  ►

علائم ترافیکی ►

علائم راهنمایی و رانندگی یا تابلوهای ترافیکی یا علائم و نشان‌های جاده‌ایی، نمادهایی هستند که در کنار خیابان‌ها یا در بالای جاده‌ها و بزرگراه‌ها به منظور اطلاع‌رسانی ترافیکی به راننده‌ها و عابرین نصب شده‌اند. در هشت دهه گذشته با توجه به روند رو به افزایش خودروها، جاده‌ها و ترافیک شهری، این نمادها و علائم ترافیکی بیشتر، متنوع تر و کاراتر شده‌اند. شماری از کشورها با ساده‌تر کردن و استاندارد کردن هر چه بیشتر علائم ترافیکی، مشکل جهانگردان و تاجران را در این زمینه حل کرده و امنیت رفت و آمد ترافیکی را بالاتر برده‌اند. بر اساس پیوندنامه‌های بین‌المللی برخی علائم ترافیکی به جای استفاده از واژه‌ها به صورت نگاره‌های نیمرخ هستند. این قبیل نمادهای ترافیکی نخست در قاره اروپا ایجاد شده و گسترش پیدا کرد. سپس همین علائم ترافیکی در بسیاری از کشورها با تفاوت‌ها و شکل‌های مختلف مورد استفاده قرار گرفت.
برای مشاهده مبلمان شهری و تجهیزات پارکی تولید شده در شرکت تحرک سازان ایده کلیک کنید.
علائم راهنمایی و رانندگی یا تابلوهای ترافیکی یا علائم و نشان‌های جاده‌ایی، نمادهایی هستند که در کنار خیابان‌ها یا در بالای جاده‌ها و بزرگراه‌ها به منظور اطلاع‌رسانی ترافیکی به راننده‌ها و عابرین نصب شده‌اند. در هشت دهه گذشته با توجه به روند رو به افزایش خودروها، جاده‌ها و ترافیک شهری، این نمادها و علائم ترافیکی بیشتر، متنوع تر و کاراتر شده‌اند. شماری از کشورها با ساده‌تر کردن و استاندارد کردن هر چه بیشتر علائم ترافیکی، مشکل جهانگردان و تاجران را در این زمینه حل کرده و امنیت رفت و آمد ترافیکی را بالاتر برده‌اند. بر اساس پیوندنامه‌های بین‌المللی برخی علائم ترافیکی به جای استفاده از واژه‌ها به صورت نگاره‌های نیمرخ هستند. این قبیل نمادهای ترافیکی نخست در قاره اروپا ایجاد شده و گسترش پیدا کرد. سپس همین علائم ترافیکی در بسیاری از کشورها با تفاوت‌ها و شکل‌های مختلف مورد استفاده قرار گرفت.

تجهیزات ترافیکی و ایمنی

اهمیت علائم ترافیکی

علائم ترافیکی اغلب اطلاعات مهم ترافیکی را به رانندگان انتقال می دهد. برای اطمینان از دید در شرایط شب و یا کم نور، علائم ترافیکی باید مطابق با حداقل استانداردهای بازتاب ریزی ناشی از دستورالعمل در دستگاه های کنترل ترافیکی یکنواخت (MUTCD) باشد. در میان همه روش های ارزیابی (بازرسی شبانه بصری، اندازه گیری سطح رهبری) و روش های مدیریت (عمر مورد انتظار) در MUTCD مشخص شده است. در ادبیات فعلی، تحقیقات کمی در مورد برنامه جایگزینی علائم ترافیکی وجود دارد. با این حال، پس از جمع آوری داده ها در ۱۶۸۳ ترافیک در سراسر ایالت یوتا، این مطالعه به طور عمده نتیجه گیری کرد که نه تنها علائم ترافیکی، بلکه عوامل موثر بر عملکرد علائم بازتابنده. به منظور تعیین اثرات فرم های آسیب مختلف بر روی علامت برداری، روش های آماری، از جمله مدل های رگرسیون ترافیکی، آزمون Chi-square، t-test و نسبت شانس برای تحلیل داده های نشانه گذاری ترافیکی استفاده شد. در نتیجه، ارتباط شدیدی بین آسیب و رعایت علائم ترافیکی آشکار شد. علاوه بر این، برای شناسایی فرم های آسیب دیدگی بیشتر، اثرات اشکال ترافیکی مختلف بر روی بازتابی از علائم ترافیکی مقایسه شد. این یافته ها بینش را برای اطلاع رسانی از آژانس های حمل و نقل ترافیکی در توسعه برنامه های مدیریت علائم و برنامه ریزی جایگزین نشان می دهد.
تا چه اندازه با 

آشنا هستید؟

قیمت علائم تجهیزات ترافیکی

تجهیزات ترافیکی و مبلمان شهری

کافیست فقط بمدت یک روز، هر جا که می روید به دور و برتان بیشتر توجه کنید. پیاده یا سواره فرقی نمیکند؛ به ابتدا و انتهای کوچه ها و معابر، به ورودی ها و خروجی ها و به کنار خیابان ها و بزرگراه ها، بیشتر دقت کنید. حتماً تابلوها و تجهیزات ترافیکی نظرتان را جلب خواهند نمود. زیرا خودتان براحتی در میابید که هر جا از تابلوها و علائم ترافیکی بیشتر استفاده شده باشد شما هم در آنجا راحت ترید و بیشتر احساس امنیت می کنید. بخصوص در عصر حاضر که تابلوها و علائم ترافیکی به بخشی از زیباسازی نیز تبدیل شده اند.

تجهیزات کنترل ترافیک

تجهیزات کنترل ترافیک به سه گروه کلی تقسیم میگردند:
- علائم عمودي مانند تابلوها، علائم هادي و ....
- تجهیزات ترافیکی الکترونیکی مانند چراغهاي راهنمائی و ...
- علائم افقی مانند خطکشی ها، نوشته ها، علائم برجسته و ....

آیا می دانید

علائم ترافیکی عمودی

تابلو های ترافیکی

تابلوها به منظور کنترل و هدایت ترافیک و افزایش ایمنی راهها به کار میرود. دادن اطلاعاتی مانند تعیین جهت حرکت، اعلام هشدار به منظور رعایت اصول ایمنی توسط رانندگان، آگاه نمودن رانندگان از محدودیتها و ممنوعیت هایی که استفاده کنندگان از راه ملزم به پیروي از آنها میباشند و نیز راهنمائی رانندگان در معرفی و شناسائی مسیر مورد نظر از دیگر وظایف تابوها میباشد. تابلوها را به سه دسته تابلوهاي انتظامی، تابلوهاي اخباري و تابلوهاي اخطاري تقسیم میکنند.

تجهیزات ترافیکی الکترونیکی

چراغهای راهنمائی‎

 

تجهیزات ترافیکی برقی و الکترونیکی

 

چراغ هاي راهنما وسایل ارزشمندي هستند که براي آمد و شد وسایل نقلیه و عابران پیاده به کار گرفته میشوند. واگذاري تقدم عبور به جهت هاي مختلف حرکت که توسط چراغ راهنما انجام میشود، در بهبود کیفیت جریان ترافیک تأثیر بسیار زیادي دارد.

چراغ راهنمایی که در محل مناسب قرار گرفته و به خوبی عمل نماید، داراي فوایدي به شرح زیر است:

- برقراري حرکت منظم ترافیک
- افزایش ظرفیت تقاطع
- جلوگیري از تصادفات، به ویژه تصادفهاي با زاویه قائمه
- قطع موقت جریان ترافیک در مسیر مورد نظر در زمانهاي خاص
- ایجاد جریان عبور  بدون توقف براي خودروهاي خاص مانند ماشین هاي آتشنشانی، آمبولانسها، وسایل حمل و نقل همگانی به شکل انبوه و ..

علائم ترافیکی افقی

تجهیزات ترافیکی افقی

خطکشی ها از جمله علائم مهم جهت افزایش سطح ایمنی در عبور و مرور وسایل نقلیه می باشند که باعث دقت در نوع رانندگی و هشدار به رانندگان میگردد. در بعضی حالات، خط کشی مکمل سایر تجهیزات کنترل ترافیک مانند تابلوها و چراغها است و در بقیه موارد به تنهایی مورد استفاده قرار میگیرد. تجهیزات آرام سازي ترافیک شامل دو بخش تجهیزات کنترل حجم و تجهیزات کنترل سرعت است . همچنین در بعضی موارد از طرحهاي ترکیبی استفاده میشود. در ادامه به معرفی این تجهیزات پرداخته میشود.

تجهیزات کنترل حجم

کنترل حجم شامل اقداماتی است که حجم وسایل نقلیه را در یک خیابان کاهش میدهد.راه بندها، مسدودکننده هاي تمام عرض خیابان، نیم راه بندها، مسدود کننده هاي نیمه عرض خیابان، راهبندهاي قطري، انحراف دهندههاي قطري، رفوژهاي میانی و جزایر گردشی از آن جمله هستند.

تجهیزات کنترل سرعت

 

 

تجهیزات ترافیکی کنترل سرعت

 

این تجهیزات شامل تجهیزات عمودي و افقی کنترل سرعت میشوند.

تجهیزات عمودي کنترل سرعت

ابزارهاي عمودي کنترل سرعت، قسمت هاي برجسته راه هستند که موجب پایین آوردن، سرعت وسایل نقلیه میشوند. این ابزارها شامل سرعتگیرها، گذرگاههاي برجسته عابر پیاده، تقاطع هاي برجسته و روسازي هاي سنگفرش شده میباشد.
آیا با تمامی 

آشنا هستید؟

تجهیزات افقی کنترل سرعت

ابزارهاي افقی کنترل سرعت، مسیر مستقیم ترافیک عبوري یک معبر را تغییر میدهند تا، سرعت آن کاهش یابد. این ابزارها شامل دایره هاي ترافیکی میدانچه ها، میدان ها ، پیچانه ها .
میدانها وسیعتر و بزرگتر از میدانچه هستند و براي سرعتهاي بالاتري طرح میشوند. همچنین در تقاطع هاي با حجم بالاتر در خیابانهاي جمع و پخشکننده یا شریانی، می توان با طراحی مناسب میدان و تبدیل حرکات تقاطعی به حرکات تداخلی، علاوه بر افزایش ظرفیت، سرعت وسایل نقلیه را نیز کنترل نمود. امروزه در اکثر نقاط جهان، استفاده از میدان به دلیل هزینه برپایی و نگهداری کم نسبت به تقاطع های چراغ دار،به طور چشمگیری مورد توجه قرار گرفته است. مقوله ایمنی در میدان نیز جزء ناگسستنی آن محسوب می شود که از طریق المان ها و تجهیزات خاص تأمین می گردد. یکی از این تجهیزات پر کاربرد در میدان، علائم ترافیکی هستند و در این بین، تابلو میدان کاربرد محسوسی دارد.